Varmepumpe til dit hjem – den økonomisk fordelagtige løsning

Annonce

I en verden hvor klima og miljø er på alles læber, der har vi alle et ansvar for at bidrage positivt til den grønne omstilling. Det betyder bl.a. at vi skal tænke over hvilke energikilder vi til dagligt bruger og hvor meget vi er med til at forøge CO2-udledningen som individer. Traditionelle varmekilder kan være en synder i klimadebatten, og det er her et varmepumpen vinder indtog.

En varmepumpe er det rette valg for den miljøbevidste borger, og den er faktisk ikke så besværlig at anskaffe, montere eller betale for.

Den energibesparende løsning

De mest udbredte varmekilder i danske hjem er henholdsvis fjernvarme og varme, der kører på elektricitet. Men disse kilder, til at opvarme dit hjem, er ikke de mest miljøvenlige eller energibesparende. Især elvarme bruger en del energi, hvilket er knap så godt for belastningen på miljøet og klimaet.

En varmepumpe er derimod at foretrække, hvis man ønsker at skære ned på den energi man til dagligt bruger i sit hjem. En varmepumpe bruger nemlig kun den luft eller solvarme som allerede findes i naturen. På en effektiv måde omdannes denne luft fra omgivelserne til ren luft som skydes ind i dit hjem. En varmepumpe kan derfor både bruges til opvarmning og nedkøling.

Selvom du på nuværende tidspunkt bruger eksempelvis elvarme, så er det ikke så omstændeligt at skifte til en varmepumpe. Varmepumpe inkl. montering kan fås til en overkommelig pris, hvor du ydermere kan ansøge om et energitilskud til din varmepumpe, så du kan spare penge på din grønne investering.

Det bæredygtige hjem kan pynte på bankkontoen

Selvom at en investering i en helt ny varmepumpe kan virke som det dyre valg lige nu og her, så kan det på sigt spare dig for tusindvis af kroner.

Med en varmepumpe får man et særdeles effektivt apparat, som bruger en minimal mængde energi på at varme dit hus, dit sommerhus eller dit kolonihavehus op. Med varme fra en varmepumpe får du ren luft, som kommer direkte fra naturen. Belastningen på miljøet reduceres derfor til et minimum, som enhver miljøbevidst person ikke kan sige nej til.

Ved at vælge en varmepumpe fremfor andre mere traditionelle varmekilder kan man nedsætte sit forbrug, og tilmed mærke en bemærkelsesværdig forskel på varmeregningen.

En varmepumpe er derfor ikke blot en bæredygtig og grønnere løsning, det er faktisk en måde hvorpå du også kan spare mange penge.

Hvornår er en gulvafhøvling nødvendig?

Annonce

Der er mange, der ikke skelner mellem gulvafhøvling og gulvafslibning, når de taler om, at de skal have deres gulv ordnet. Ikke desto mindre er der meget stor forskel på de to behandlinger. Næsten alle trægulve kan afslibes, hvorimod kun massive plankegulve kan afhøvles. Læs med og find ud af hvorfor.

Da trægulvene blev populære

Sammenblandingen af de to behandlingsformer – gulvafslibning og gulvafhøvling – kan have sin oprindelse i 1980’erne, hvor det for alvor blev ind at have trægulve. Efter væg-til-væg gulvtæpperne var det eftertragtet at have trægulve i sit hus eller lejlighed. Derfor blev der pludselig en stor interesse for de ofte ferniserede plankegulve, der havde ligget gemt under tæpperne i et par årtier. For at fjerne de mange lag af fernis fra det gamle træ, var det nødvendigt at afhøvle gulvet. Det førte til at man uvægerligt omtalte gamle plankegulve, der var bragt tilbage til sin oprindelige form, som afhøvlede gulve. ”Jeg bor i en lejlighed med afhøvlede gulve”, kunne man sige og folk ville vide, at det drejede sig om et gulv af rå planker, der var sæbebehandlet.

Afhøvling eller afslibning?

Efterhånden er næsten alle plankegulve blevet befriet fra den mørke fernis og, når de skal friskes op, er det derfor ikke nødvendigt at afhøvle dem. De skal i stedet slibes. Men mange betegner stadig det at ordne et plankegulv som en afhøvling. En afhøvling fjerner meget mere af træet end en afslibning og er en meget længere og sværere proces. Der, hvor det stadig kan være nødvendigt at afhøvle et plankegulv, er, hvis det er meget medtaget, hvis brædderne er meget skæve, hvis det er malet eller hvis fernissen stadig sidder på.

Hvornår skal et gulv afhøvles?

Det vil sige, hvis du har købt et gammelt hus eller lejlighed, hvor trægulvene har været dækket af gulvtæppe, kan du være nødt til at afhøvle gulvet for at få det pænt. Er gulvet for eksempel fyldt med malerklatter, fordi man har malet vægge og loft uden at dække plankegulvet til, når der nu alligevel skulle tæppe på, eller er plankerne helt mørkebrune af et tykt lag af gammel fernis, så er der desværre ingen vej uden om afhøvlingen. Det samme gælder, hvis gulvet er malet. Det kan en afslibning heller ikke klare, da malingen sætter sig fast i slibepapiret, så det ikke virker.

Der høvles to til fire millimeter væk

Som før skrevet er en afhøvling en noget større omgang end en afslibning. Afhøvlingsmaskinen tager meget mere træ væk end en gulvslibemaskine. Når et gulv afhøvles fjernes der mellem to og fire millimeter af gulvets overflade. Derfor er det også kun massive plankegulve, der kan afhøvles. Efter selve afhøvlingen skal gulvet slibes tre til fire gange med finere og finere slibepapir, til det til sidst er helt glat og fint. Dernæst skal det have en efterbehandling med enten sæbe, olie eller lak.

Vær forsigtig

En gulvafhøvling er også en noget sværere proces end en gulvafslibning. Gulvafhøvlingsmaskinen er ikke let at styre, hvis man ikke ved nøjagtig, hvordan man skal gøre. Det kan også meget hurtigt gå galt, hvis man selv forsøger sig, fordi maskinens høvle fjerner meget træ hurtigt og kan lave dybe mærker, der ødelægger gulvet. Så hvis du selv vil afhøvle dine gulve, skal du sætte dig godt ind i, hvordan maskinen skal håndteres og for eksempel starte i et værelse fremfor i stuen, så du kan øve dig, inden du kommer til de mest synlige steder. Det vil jo være rigtig ærgerligt, hvis du kommer til at lave dybe mærker midt på stuegulvet. Er du usikker, er det en god ide at få hjælp fra en professionel gulvmand, så ved du resultatet bliver godt.

Energitilskud

Annonce

Hvis du gerne vil i gang med at energioptimerer din bolig, skal du huske, at der er noget, der hedder energitilskud. Det er et skattefrit tilskud, du er berettiget til og, som kan spare dig penge, når du energioptimerer din bolig. Her får du info om tilskuddets formål, hvem der kan søge, til hvad du kan søge og hvordan du skal søge.

Baggrunden for energitilskuddet

Den danske stat har vedtaget, at danskernes samlede udslip af CO2 skal sænkes. Faktisk går planen ud på, at al energiforsyningen i Danmark i 2050 er omstillet til en form for vedvarende energi. Da en stor del af ansvaret for at overholde planen og sænke udslippet af CO2 tilfalder energiselskaberne, har de indgået en frivillig aftale om, at de yder støtte til energiforbedringer hos både erhverv og private, da det hjælper med at sænke det samlede udslip af CO2. Det er ganske enkelt i energiselskabernes interesse, at så mange som muligt energioptimerer deres boliger. 

Tjek selskaberne ud 

Tilskuddet skal altså være med til at nedbringe danskernes energiforbrug og hjælpe energiselskaberne i Danmark med at få energiforbruget ned. Derfor kan du søge et energiselskab om tilskud, hvis du vil energirenovere din bolig. Det energitilskud, du får, beregnes ud fra, hvor mange kWh, der spares ved renoveringen. Den mængde kWh, som spares bliver købt af et energiselskab. Antallet af kWh ganges med et beløb. Dette beløb kan variere og det kan det svinge meget fra energiselskab til energiselskab, hvor meget du kan få i tilskud. Derfor skal du undersøge mulighederne hos forskellige selskaber, inden du søger om tilskuddet.

Hvem kan ansøge?

Da hele ideen med energitilskuddet er at reducere det samlede udslip af CO2 kan både erhverv og private husejere søge. Det er også muligt at ansøge om tilskud, hvis man er en andelsbolig- eller ejerforening. Selv hvis du har et sommerhus kan du søge om tilskud til for eksempel at sætte en varmepumpe op.

Hvad kan man få tilskud til?

Generelt set kan der søges om energitilskud til renoveringsprojekter, der nedsætter boligens udslip af CO2. Herunder har vi listet op, hvad du for eksempel kan søge om energitilskud til:

 • Isoleringsopgaver af alle slags
 • Installering af varmepumpe
 • Installering af jord- og solvarme
 • Udskiftning af ruder i døre og vinduer til energiruder
 • Projekter der reducerer udslippet af CO2 eller generelt nedsætter energiforbruget.

Stiller energiselskaberne krav?

Når du søger om energitilskud, skal du være opmærksom på, at der følger en række krav med. Kravene kan være forskellige alt efter, hvilket selskab du vælger, men der et meget vigtigt krav, der er fælles for dem alle:

 • Du skal søge om energitilskud til dit projekt inden håndværkerne går i gang og inden du køber materialer. Har du købt materialer eller allerede sat en håndværker i gang med projektet, kan du ikke søge om tilskud.

Hvordan søger man?

Her får du en lille vejledning til, hvordan du skal søge om et energitilskud:

 • Første skridt, når du skal søge om et energitilskud, er at undersøge og sammenligne energiselskaber. Der er, som tidligere skrevet, nemlig stor forskel på, hvor meget selskaberne giver i tilskud.
 • Dernæst kan du sende ansøgningen til energiselskabet. Ofte skal det gøres via selskabets hjemmeside. Der er også håndværkere, der samarbejder med energiselskaber og til tider kan det betale sig at benytte sig at det. Men husk, der skal ansøges før arbejdet påbegyndes.
 • Når energiselskabet har godkendt din ansøgning, indgår du en aftale på skrift med selskabet angående energitilskuddet.
 • Nu kan du begynde på dit projekt.
 • Når projektet er færdigt, skal du sende dokumentation til energiselskabet. Hvilken form for dokumentation har du på forhånd aftalt med selskabet.
 • Du får tilskuddet ind på din konto. 

Flamingo isolering med flamingokugler

Annonce

Har I problemer med isoleringen? Dårlig isolering kan ende med at koste rigtig mange penge, men mange tøver med at få udrettet problemet, da de tror, det er for omstændigt og dyrt. Men det behøver det ikke nødvendigvis at være.

Flamingokugler er en nem løsning

Med flamingokugler kan man få forbedret isoleringen i sit. Hjem kuglerne blæses ind i din hulmur og hjælper så med isoleringsproblemerne. Du behøver altså ikke at få hele muren brudt op for at få en forbedret isolering. 

Det behøver derfor heller ikke at koste nær så meget, som du måske havde frygtet, at få isoleret din bolig. Se priseksempel på flamingo isolering med flamingokugler, så du kan få et bedre indtryk af, hvad den form for isolering koster. Så kan du bedre komme i gang med at planlægge isoleringen.

Flere penge at spare

Selvom en isolering altid kommer til at koste nogle penge, er det en god idé at få det gjort og så betragte det som en investering. Et dårligt isoleret hus kan hurtigt komme til at koste mange penge i længden, og ved at investere i bedre isolering sparer man altså flere penge på sigt.

Undersøg muligheden for at få lavet isolering med flamingokugler og prøve at sammenligne prisen med jeres varmeregninger. Hvis regningerne bliver nedsat, kan det give meget mere luft i det månedlige budget, der på sigt kan bruges til meget mere. 

Bedre indeklima

Bedre isolering giver et bedre indeklima. Det er ikke nogen overraskelse for nogen, at isoleringen hjælper med at holde på varmen, og holde hjemmet behageligt og tørt at bo i. Med en god isolering slipper I for at skulle skrue helt op for radiatorerne om vinteren for at kunne holde temperaturen oppe. 

Det kan også være, at en bedre isolering kan hjælpe, hvis I har fugtproblemer eller problemer med, at det trækker. Her kan isoleringen være til endnu mere nytte, så hjemmet holdes behageligt og sundt at bo i. 

Især godt til børn

God isolering er især godt, hvis I har børn. Børn kan nemt blive syge, hvis de ikke bor i et godt nok indeklima, og det slevfølgelig noget, forældrene gerne vil undgå. Desuden kan de penge, der spares på varmeregningen bruges på nye sjove oplevelser med børnene, og det er derfor på mange måder en rigtig god investering for hele hjemmet og alle dem, der bor i det.

Så hvis I har problemer med isoleringen, kan flamingokugler altså være løsningen.

Sådan får du mere plads i dit hjem – både fysisk og mentalt

SPONSORERET INDHOLD

Man kan få samlet mange ting i sit hjem i løbet af et liv, og engang imellem kan det føles som om, at ens elskede ting pludselig fylder og bliver til rod. Læs med her og få gode råd til, hvordan du kan rydde op i dit hjem og få mere plads til dig selv.

Nogle mennesker elsker at samle på ting. Det kan være, at man har en tradition, hvor man køber en ting eller to i forbindelse med en ferie. Andre elsker at gå på loppemarked for at finde sjove og gamle ting, som har en historie. Det kan også være, at man er knap så målbevidst i sin søgen, men bare har samlet ting sammen, som de naturligt har fundet vej til ens liv gennem årene.

Hvornår har man for mange ting?

Det er selvfølgelig op til en selv, hvordan man ønsker at indrette sit hjem og sit liv. Man kan måske sige, at hvis man i sin gennemgang af ejendele støder på ting, som man har glemt, at man havde, så er det måske værd at tænke over, om man har brug for dem i sit liv.

Den helt store stjerne i ”oprydningsverdenen” må siges at være Marie Kondo. Hun er en japansk oprydningsekspert, som i en serie på Netflix besøger amerikanske hjem, og hjælper folk med at rydde op. Hendes metode hedder KonMari, og går i korte træk ud på at rydde op efter kategori i stedet for rum, sige en kærlig tak til det, der skal smides ud og kun beholde ting, der skaber glæde for en. Det er måske en lidt atypisk måde at rydde op på, men det tvinger en til at forholde sig til sine ting. Hvor meget betyder den pågældende ting for en, og vil man komme til at savne den? Hvis ikke – så kan den blive smidt ud eller givet videre.

Genbrug eller smid ud

Når du har delt dine ting op i ”behold” eller ”smid væk” bunker, hvad skal der så ske med dem? Hvis du har lagt ting i bunken til udsmid, som stadig kan tjene et formål, så kan du jo overveje, om der er andre, der kan få glæde af dem. Hvis det er tilfældet, så kan du give tingene til genbrug, så dine ting kan ”leve videre” i et andet hjem.

Når man har ryddet ud i sine ting, og der er kommet mere luft i hjemmet, så oplever mange, at de får et lille energiboost. Der er sket noget nyt, og man får måske mere overskud til at igangsætte nogle af de andre ting, man har gået og tænkt på. Det kan være, at man med sit nyfundne overskud, skal til at bruge sin kalender mere, begynde i fitness eller lægge et budget for sin økonomi. Hvis du vil have gode råd til at komme i gang med det sidste, kan du læse mere om emnet her.

Om du smider meget eller lidt ud, er ikke så vigtigt. Det vigtige er, at du forholder dig til dine ting, og kun beholder det, der er nødvendigt, og som du har et særligt forhold til.

Hvis metoden lyder som noget for dig, så spring ud i det, skab plads i dit hjem og dit liv og se, hvad det fører til!

Inspiration til dit nye badeværelse

Annonce

Hvis du overvejer at renovere dit badværelse, leder du måske efter noget inspiration, fordi det nemlig er en rigtig stor og i mange tilfælde dyr beslutning at renovere sit badeværelse. Det er derfor en rigtig god ide at lade sig inspirere, så du kan finde nogle tips til en personlig badeværelsesløsning, og dette er uanset, om du leder efter inspiration til en totalrenovering eller blot nogle mindre forbedringer.

Hvilken stil leder du efter?

Først og fremmet er det vigtigt, at du overvejer, hvilken stil du er til. Er du til det meget eksklusive moderne design badeværelse som ofte er kendetegnet ved den hvide og kolde kontrast, eller er du måske mere til hyggeligt idyl? Der er også mange, som vælger at forene disse to ting, og dette kaldes det moderne idyl, hvor du altså får det bedste fra begge stilarter. Mange moderne badeværelser indeholder et eksklusivt bad. Hvis du er interesseret i at høre mere, kan du med fordel kontakte en af boforms mange forhandlere rundt om i landet for at få nogle gode råd og ideer, da de har stor ekspertise indenfor badeværelser.

Hvis du overvejer at renovere dit badværelse, leder du måske efter noget inspiration, fordi det nemlig er en rigtig stor og i mange tilfælde dyr beslutning at renovere sit badeværelse. Det er derfor en rigtig god ide at lade sig inspirere, så du kan finde nogle tips til en personlig badeværelsesløsning, og dette er uanset, om du leder efter inspiration til en totalrenovering eller blot nogle mindre forbedringer.

Hvilken stil leder du efter?

Først og fremmet er det vigtigt, at du overvejer, hvilken stil du er til. Er du til det meget eksklusive moderne designbadeværelse, som ofte er kendetegnet ved den hvide og kolde kontrast, eller er du måske mere til hyggeligt idyl? Der er også mange, som vælger at forene disse to ting, og dette kaldes det moderne idyl, hvor du altså får det bedste fra begge stilarter. Hvis du er interesseret i at høre mere, kan du med fordel kontakte en af boforms mange forhandlere rundt om i landet for at få nogle gode råd og ideer, da de har stor ekspertise indenfor badeværelser.

ERP system hjælper dig med at bevare overblikket

ANNONCE

Når det drejer sig om at finde den helt rigtige bolig, så er det vigtigt at vi har kendskab til alle de afgørende faktorer. Det samme gør sig gældende når vi starter en virksomhed, da det er helt essentielt at vi kan holde styr på alting. Men hvordan bevarer vi bedst overblikket?

Spørg om hjælp hvis du mangler svar

Igennem vores liv vil vi komme ud for store omvæltninger og nye, spændende perioder i vores liv. Et af disse øjeblikke kan blandt andet være når vi vælger at flytte i et nyt hus, eller når vi endelig får besluttet os for at starte en virksomhed op. Begge dele kan være yderst skræmmende, især hvis ikke vi har prøvet det før. Derfor gør du i den grad klogt i at få hjælp udefra. Hvis det drejer sig om boligkøb, så snak med en erfaren ejendomsmægler om hvad end bekymringer og frygter du måtte have. Hvis det drejer sig om at du har en nyopstartet virksomhed, så kan det være en fordel at lære mere om ERP system, inden du kommer for godt i gang. Men hvad er et ERP system? Kort fortalt, så er det en måde hvorpå du kan bevare det fulde overblik over din virksomhed. Dette system sørger for at du har alle arbejdsprocesser og afdelinger samlet i ét fællessystem, så du har alle dine informationer et sted. Nemt og overskueligt!

Derfor er ERP en god løsning

Hvis du slår ”hvad er et ERP system?” op på google, så vil der med det samme stå, at det betyder ”Enterprise Resource Planning”, groft oversat: virksomhedsressourceplanlægning, og det er lige præcis hvad det er. Men hvorfor er det smart at have et ERP system, spørg du måske? Det er netop smart, fordi det kan være noget nær umuligt at skulle bevare det faste overblik hele tiden selv. Selvfølgelig skal du, som leder af din egen virksomhed, have godt styr på tingene. Men ligesom med så meget andet, så skader det aldrig at få noget hjælp i ny og næ. Det er nemlig lige præcis derfor du skal overveje et ERP system. Det vil udelukkende gøre hele processen i at have egen virksomhed, betydeligt lettere. Undersøg dine muligheder for ERP system i dag.

Derfor bør du overveje akustikplader til dit hjem

Annonce

De fleste af os vil på et tidspunkt opleve at vi ønsker at flytte hjemmefra. Det kan både være i en lejlighed, men også i et helt almindeligt hus, alt efter hvad budgettet er til. Det er dog vigtigt at huske på, at der er mange ting der er værd at vide inden du lejer/køber en bolig.

Hvad gør akustikplader?

Hvis du er vant til at bo derhjemme med forældre, så kan det være noget af en spændende udfordring at skulle bo selv, eller med en partner. I de år hvor vi bor med vores forældre, så er det oftest dem der sørger for alle de basale og nødvendige ting i hjemmet, og hvis ikke du har kendskab til disse, så kan det hele være noget af en omvæltning, når du pludselig skal bo selv, og lære alle disse ting. Har du f.eks. overvejet at investere i akustikplader? Akustikplader er lydabsorberende plader som kan være en fordel for dig, der måske bor tæt på andre. Hvis du er glad for at spille musik, men ikke ønsker at være til gene for andre, så kan disse akustikplader være helt perfekte. akustikplader loft vil nogle måske kalde dem, netop fordi de påføres på loftet, og sørger for, at dit hjem er lyddæmpet. Det kan både være en fordel for dig der ikke vil forstyrre andre, men også i forhold til, hvis du mener andre larmer. Disse akustikplader er ganske stilfulde, så det er bestemt ikke noget der går af hjemmet, hvis du vælger disse.

Få det bedste lån til din bolig

Annonce

Der er muligt at søge om boliglån på nettet. Der findes mange spændende lån at vælge mellem, og du kan finde det bedste lån til din bolig. Her kan du læse om ting du skal tænke over for, at få det bedste lån til din bolig. 

Find boliglån

Det behøver ikke at være svært at finde boliglån på nettet. Det kan dog godt betale sig at være lidt kræsen når du skal vælge boliglån. Der findes så mange forskellige sider der kan tilbyde boliglån, og derfor kan det virke måske lidt overvældende og svært at vælge mellem forskellige lån. Uanset hvad du er på jagt efter, er det muligt at finde det bedste boliglån. 

Det er altid en god ide at sammenligne flere Bolig lån inden du vælger hvilket lån du eventuelt vil underksrive en låneaftale med. Der findes mange forskellige lån at vælge mellem med forskellige vilkår og krav til dig som lånetager, og det er derfor vigtigt at du vælger et lån der passer til dig og det du er på jagt efter, men også et boliglån, hvor du kan opfylde de krav der fremsættes af låneudbyderen. Der er mange der måske kan være lidt skeptiske til at finde boliglån online, men al den information du har brug for, er tilgængelig hos lånestedet så du kan finde det lån der passer bedst til dig. 

Når du sammenligner flere forskellige lån, går du ikke bare for det første og tilsyneladende bedste, men giver dig selv muligheden for at vælge det lån der faktisk er det bedste og som du eventuelt kan diskutere med din rådgiver når du skal købe bolig. Fordelen med lån på nettet, er at al information er så nemt tilgængelig, at du nemt kan sammenligne og se, hvad der er det billigste. 

Hvad skal du tænke på?

Det er først og fremmest relevant at sammenligne flere lån inden du vælger. Det er stor forskel i pris og vilkår når der kommer til lån, og derfor er det altid en god ide at få et fuldstændigt overblik, inden du vælger hvilket lån du vil have. Det er også en god ide at sikre, at du opfylder de vilkår der er, for at blive godkendt til lånet. Det kan for eksempel være en aldersgrænse. For mange lånesteder er det en aldersgrænse som er minimum myndighedsalder 18 år, men også tit en aldersgrænse på 20-25 år. Det er ikke muligt at få låm, hvis man ikke opfylder de vilkår der er. 

Hvad er en pilleovn og hvorfor er den så effektiv?

En pilleovn er en mere avanceret form for brændeovn, som i stedet for at fyre med træ fyrer med træpiller, der er komprimeret træ fra savsmuld, savspåner og hvad der ellers er af trærester.

Samtidig er mange af de processer, der skal til for at holde gang i varmen automatiseret, hvilke gør at det er nemmere at holde gang i pilleovne og den ikke går ud, hvilke en traditionel brændeovn gør hvis der ikke bliver fyldt brænde på.

Hvordan fungerer en pilleovn cr. brændeovn?

En brændeovn er rimelig nem at betjene. Du fyrer op med tørt brænde, hvorefter ovnen bliver varm. Herefter er opgaven at forsætte med at holde gang i ovnen, ved at tilsætte mere træ efter behov.

Det fungerer ikke på samme måde med en pilleovn. Her foregår mange af processerne automatisk, hvilke er til din fordel. En pilleovn har et magasin til opbevaring af træpillerne og herfra vil ovnen selv blive fyldt op når en termostat siger at der er brug for mere brænde. En ovn kan holde sig i gang i flere timer og i nogle tilfælde i dagevis.

Varmen bliver derudover cirkuleret ud og rundt i rummet via en blæser, en funktion en traditionel brændeovn ikke besidder.

Læs mange flere ekspertartikler om emnet på bolex.dk

Spar penge ved at vælge en pilleovn

Udover at en pilleovn er hyggelig, er der mange penge at spare ved at skifte til en pilleovn. Uanset om det er et supplement til den primære varmekilde eller som den primære. Det er muligt at gøre et pilleovn til bygningens primære varmekilde, ved at fører varmen rund i bygningen via kanaler.

Især hvis din primære varmekilde er et oliefyr, er der mange penge at spare, ved enten helt eller delvis at skifte til en pilleovn. Et gennemsnitligt parcelhus vil typisk spare i omegnen af 15.000 kr. om året, ved at udskifte deres oliefyr, så allerede efter 1 år er pilleovnen betalt. Husk at vedligeholde den, så holder den ikke bare længere men også bedre.

Valg af den rette pilleovn

Når du skal vælge den rette pilleovn, er der især 4 ting der er vigtigt at kigge på.

Virkningsgrad

Virkningsgraden fortæller, hvor stor en grad ovnen formår at omdanne træet til varme. Jo højere virkningsgrad, jo mere får ovnen ud af træet og jo mere økonomisk er ovnen. En pilleovn har typisk en virkningsgrad op omkring 90% imens en traditionel brændeovn max. ligger på 80%.

Ydelse

Det næste der er godt at kigge på er ydelsen af pilleovnen. Jo højere ydelse jo større areal vil ovnen kunne opvarme. Ydelsen vil typisk afspejle sig i prisen på ovnen.

Magasinet

Magasinet er der, hvor der bliver fyldt op med træpiller. Jo større magasin jo mere kan der blive fyldt op ad gangen og jo længere tid vil ovnen brænde inden den igen skal fyldes op.

Brugervenlighed

Det er også en god ide at sikre sig, at ovnen er nem at betjene. Nogle af ovnene har et display, andre bliver betjent ved hjælp af en app. Nogle har begge. Find den der passer dig bedst.